Comunicat del Col·lectiu de juristes Drets en resposta al comunicat de la Comissió Permanent del CGPJ

La Junta de l’Associació d’Advocats Drets, reunida avui en sessió extraordinària, ha aprovat la següent declaració:

 

“Atesa la declaració aprovada per la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial en ocasió dels fets ocorreguts al Col·legi d’Advocats de Barcelona, la Junta de l’associació d’advocats Drets vol manifestar el següent:

 

1.- Recorda a la Comissió Permanent del CGPJ que la persona que ocupa el lloc de la segona autoritat de Catalunya té un tractament protocol·lari, i que aquest és el Molt Honorable Sr.

 

2.- Recorda a la Comissió Permanent del CGPJ que forma part de la llibertat d’expressió, de la llibertat d’informació i de la llibertat de càtedra, així com del dret als ciutadans a rebre informació veraç el sotmetre les resolucions judicials a crítica.

 

3.- Lamenta que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial no hagi sentit la necessitat de defensar la independència judicial, la separació de poders i l’Estat de Dret quan, per exemple, des del Govern de l’Estat s’han reconegut trucades als magistrats del Tribunal Constitucional abans de decisions d’especial transcendència.

 

4.- Manifesta que en un estat social i democràtic de dret no hi ha llibertat ni democràcia si es fonamenten resolucions judicials en relats fàctics parcials i interpretacions esbiaixades de la llei, quan les mateixes es refereixen a aquells que representen idees polítiques dissidents.

 

5.- Que les situacions de presó provisional aplicades en determinats procediments judicials duts a terme a l’Estat Espanyol estan tant dèbilment fonamentades que no permeten ni sol·licitar una euroordre ni demanar una extradició i, a més, han estat criticades per organitzacions internacionals independents com Amnistia Internacional. En aquest context, i en el legítim exercici de la llibertat d’expressió, parlar de presos polítics és encertat i descriu correctament la realitat.

 

6.- Que el nostre model de convivència s’hauria de basar, d’acord amb el principi democràtic, en el fet que les lleis respongui al mandant i la sensibilitat actual de la ciutadania i en una interpretació de les mateixes el màxim de favorable a l’exercici dels drets i les llibertat, i no en una interpretació de la llei destinada a intimidar, silenciar o reprimir determinats sectors socials.

 

7.- Alerta a la Comissió Permanent del CGPJ que el seu comunicat pot ser interpretat com un intent de coaccionar l’exercici dels drets fonamentals i, per tant, reclama prudència en les seves manifestacions.

 

Per això, ni callem ni callarem: Llibertat presos polítics!”